VRM legt Radio Contrast (Wuustwezel) geldboete op

Op 17 en 18 september 2013 hebben Belgocontrol en het Nederlands overheidsorgaan Agentschap Telecom storingen op de luchtvaartband gemeld in de grensstreek rond Roosendaal, Essen en Wuustwezel. In het kader hiervan werd op 19 september 2013 een onderzoek uitgevoerd bij Radio Contrast in Wuustwezel. Op de zendplaats van Radio Contrast bleek dat er op de zendmast naast de vier eigen dipolen ook twee richtantennes geplaatst waren in de richting van Essen. Uit het onderzoek op verschillende data bleek ook dat het stralingsdiagram van Radio Contrast een niet aanvaardbare afwijking vertoonde in noordelijke richting waardoor de theoretische comfortzone niet werd nageleefd.

De radio betwiste te sterk te hebben uitgezonden richting Nederland maar kon geen afdoende verklaring geven voor het sterk afwijkende stralingsdiagram in noordelijke richting.

De VRM stelt een inbreuk vast en legt rekening houdende met de ernst van de inbreuk en de mate waarin de theoretische comfortzone wordt overschreden, een geldboete van 1.500 euro op.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW V.W.B.-Noord
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2014
Beslissingsnummer:
2013-033
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek