VRM legt lokale radio Aalter geldboete op

Op 15 oktober 2013 voerde het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) een referentiemeting uit bij radio Aalter. Op 18 oktober 2013 werd een tweede meting uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat de lokale radio met een verhoogd vermogen uitzond. Bovendien stelt het BIPT ook vast dat de antenne-installatie volledig afwijkt van de vergunde voorwaarden.

Voor het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het gegeven dat zich de laatste jaren geen problemen hebben voorgedaan met lokale radio Aalter. Er wordt een geldboete van 500 euro opgelegd.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Aalter
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 maart 2014
Beslissingsnummer:
2014-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek