VRM legt JIM boete op van 2.500 euro voor het vroegtijdig onderbreken van telewinkelen en het niet duidelijk herkenbaar maken van publi-reportages

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (13 mei 2014, 17u - 23u), waaronder JIM.

De VRM stelt vast dat het telewinkelprogramma 'JIM Request Live' vijf maal wordt onderbroken na minder dan vijftien minuten. Het Mediadecreet bepaalt echter dat telewinkelprogramma's zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag moeten nemen.

Ook worden twee publi-reportages uitgezonden ('Godzilla Preview' en 'The Big Splash 2014') die niet duidelijk als dusdanig herkenbaar zijn gemaakt. Het Mediadecreet laat toe dat publi-reportages worden uitgezonden voor zover die o.a. duidelijk herkenbaar zijn en onderscheiden kunnen worden van de redactionele inhoud. Dit blijkt in beide gevallen niet zo te zijn.

De VRM legt JIM hiervoor een boete van 2.500 euro op. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM er rekening mee dat de omroep heeft verklaard maatregelen te hebben genomen om dergelijk inbreuken in de toekomst te vermijden.

Mediadecreet

“45° telewinkelen: rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek die worden uitgezonden met het oog op de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen;”

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma’s uitzenden onder de volgende voorwaarden: […]

3° telewinkelprogramma’s nemen zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag; […]”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 september 2014
Beslissingsnummer:
2014-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek