VRM legt 2BE een boete op van 2.500 euro voor het uitzenden van een niet-conforme sponsorboodschap

De VRM onderzocht de uitzending van de sponsorvermelding ‘Frisk’ op 2BE (4 september 2014).

De spot bestaat uit geanimeerde beelden van twee blikjes Frisk. De spot wordt auditief begeleid door volgende zin “Het blikje van Frisk, nu ook in de smaak aardbei. Het frisse blikje, van Frisk.”

De decreetgever heeft een onderscheid willen maken tussen sponsorvermeldingen enerzijds en reclameboodschappen anderzijds. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het onderscheidend criterium tussen beide de boodschap van de sponsorvermelding is. Zo kan een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline voldoet hieraan omdat deze niet aanzet tot consumptie.

De VRM stelt vast dat de sponsorvermelding veel meer bevat dan de toegelaten louter imago-ondersteunende slogan. De sponsorvermelding bevat namelijk ook promotionele elementen in de vorm van het specifieke woordgebruik ‘nu ook’ en door het vermelden van een nieuw kenmerk (de aardbeismaak). De sponsorboodschap zet door de vermelding van deze promotionele elementen aan tot consumptie.

De VRM besluit 2BE een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 24 december 2014
Beslissingsnummer:
2014-050
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek