VRM legt 2BE boete op van 5.000 euro voor het niet duidelijk herkenbaar maken van telewinkelen

De VRM controleerde de uitzendingen van 2BE (16 mei 2014). Tijdens de nachtuitzendingen (15 op 16 mei 2014) start omstreeks 01u30 het programma 'Circus live'. De uitzending bestaat uit de weergave van een reeks opeenvolgende kansspelen (roulette) waaraan kan worden deelgenomen via de website circus.be. Tijdens de hele uitzending wordt de kijker auditief en visueel uitgenodigd en aangespoord om deel te nemen aan het roulettespel, waarvan het spelverloop wordt getoond.

De VRM meent dat de uitzending van 'Circus live' als commerciële communicatie dient te worden beschouwd. Het gaat namelijk om beelden die rechtstreeks de diensten van een rechtspersoon die economische activiteiten verricht,promoten. In dit geval gaat het om de diensten van een bedrijf actief op de Belgische kansspelmarkt, dat casino's, speelhallen en online casinospelsites uitbaat. Het programma 'Circus live' wordt echter uitgezonden zonder dat de kijker op een duidelijke manier wordt geïnformeerd over de vorm van commerciële communicatie die hier wordt aangeboden.

Volgens de VRM moet de uitzending dan ook als telewinkelen worden gecatalogeerd. Het Mediadecreet bepaalt dat telewinkelprogramma's duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. De telewinkelprogramma's moeten met visuele en akoestische middelen duidelijk als dusdanig gekenmerkt worden.

De VRM besluit 2BE een boete van 5.000 euro op te leggen. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de duur van het programma en een eerdere soortgelijke inbreuk.

Mediadecreet

“De aanbieders van omroepdiensten mogen geen commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut uitzenden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen. De aanbieders van omroepdiensten mogen bovendien geen commerciële communicatie en boodschappen van algemeen nut uitzenden die niet in overeenstemming zijn met de beginselen van de bescherming van het privéleven, de eerlijke behandeling van de consument en de eerlijke mededinging.”

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma’s uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 september 2014
Beslissingsnummer:
2014-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek