VIER wordt gewaarschuwd voor het niet duidelijk herkenbaar maken en onvoldoende onderscheiden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (15 november 2013, 17u-23u), waaronder VIER.

Onderscheid publireportage - reclamespot

Tijdens de onderzochte periode wordt driemaal een spot uitgezonden in opdracht van Royco. De spot wordt buiten de reclameblokken uitgezonden, voorafgegaan door een bumper 'publireportage' en gevolgd door een gewone bumper waarna het reclameblok volgt.

Hoewel de spot als 'publireportage' wordt aangekondigd door VIER, is deze volgens de VRM niet te beschouwen als een publireportage maar als een gewone reclamespot. Het Mediadecreet (artikel 81, §5) bepaalt dat publireportages een vorm van commerciële communicatie zijn die meer tijd in beslag nemen dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.

De Royco-spots hebben een duurtijd van 1 minuut, wat volgens de VRM onvoldoende is om van een reportage te kunnen spreken (die meer tijd in beslag neemt dan een reclamespot). Door de gebruikte bewoordingen en beelden hanteert men specifieke promotionele elementen die aanzetten tot consumptie. Hieruit blijkt volgens de VRM dat het accent in de Royco-spots niet op informatieve inhoud ligt maar op het promotionele.

Reclamespots moeten duidelijk herkenbaar zijn en onderscheiden

Reclamespots moeten volgens het Mediadecreet duidelijk herkenbaar zijn als televisiereclame en onderscheiden van de redactionele inhoud. De VRM meent dat hieraan niet is voldaan (dit door het uitzenden van verschillende bumpers waardoor de spot niet in een reclameblok werd uitgezonden).

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de uurlimiet van reclame niet wordt overschreden. VIER wordt bijgevolg gewaarschuwd voor de overtreding.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 maart 2014
Beslissingsnummer:
2014-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek