Verlenging termijnen in zaak Medialaan, SBS Belgium en VRT tegen Bhaalu (Right Brain Interface)

In beslissing 2014/024 (pdf) werd door de algemene kamer van de VRM beslist dat:

  • Prof.dr.Ir. Erik Dejonghe wordt aangesteld als deskundige voor het verstrekken van de technische toelichting.
  • Hij bezorgt uiterlijk op 15 september 2014 een voorlopig verslag aan de algemene kamer van de VRM en de partijen.
  • Binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van het voorlopig verslag kunnen de partijen hun opmerkingen met een aangetekend schrijven aan de deskundige meedelen.
  • De deskundige zal uiterlijk op 15 oktober 2014 een eindverslag bezorgen aan de algemene kamer en de partijen.
  • Na neerlegging van het eindverslag zullen de partijen en de deskundige door de algemene kamer worden opgeroepen voor een nieuwe hoorzitting.

De algemene kamer van de VRM en de partijen ontvingen op 10 september 2014 het voorlopige verslag van de deskundige.

Op 15 september 2014 vraagt Right Brain Interface om de termijnen waarbinnen de partijen hun opmerkingen kunnen meedelen te verlengen tot en met 10 oktober 2014.

Aangezien de afhandeling van de zaak door de gevraagde termijnverlenging niet onnodig wordt vertraagd, kan worden ingegaan op gevraagde termijnverlening.

De algemene kamer beslist aldus dat de termijn (zoals bepaald in beslissing 2014/024) als volgt worden aangepast:

  • De partijen kunnen tot en met 10 oktober 2004 hun opmerkingen bij het voorlopig verslag met een aangetekend schrijven aan de deskundige meedelen.
  • De deskundige zal uiterlijk op 31 oktober 2014 per aangetekende brief een eindverslag bezorgen aan de algemene kamer van de VRM en de partijen.
Partij 1:
NV Medialaan, NV SBS Belgium en NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Partij 2:
NV Right Brain Interface
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 september 2014
Beslissingsnummer:
2014-038
Type procedure:
Klacht