TV Brussel wordt gewaarschuwd voor het niet duidelijk herkenbaar maken en onderscheiden van een publi-reportage

De VRM controleerde de uitzendingen van de particuliere regionale televisieomroeporganisaties (25 januari 2014, 14u-17u), waaronder TV-Brussel.

Tijdens de onderzochte periode wordt een publi-reportage uitgezonden voor 'allesoverdebouwschil.be', waarin een huis duurzaam wordt gerenoveerd door een architecte. Zowel vertegenwoordigers van Recticel Insulation als van Wienerberger geven tijdens de reportage uitleg over hun activiteiten (respectievelijk isolatie en gevelafwerking).

Het Mediadecreet bepaalt dat televisiereclame (uitgezonderd zelfpromotie) en telewinkelen duidelijk herkenbaar moeten zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud.

De algemene kamer stelt vast dat de desbetreffende publi-reportage niet wordt afgescheiden van de andere onderdelen van het programma. TV Brussel geeft in het verweer toe dat de uitgezonden publi-reportage niet duidelijk werd aangegeven.

De VRM besluit TV Brussel te waarschuwen voor deze overtreding. Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat het om een eerste inbreuk gaat.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Niet-Openbare Televisievereniging Brussel (TV-Brussel)
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek