Stopzetting procedure tegen lokale radio Kalmthout FM wegens niet uitzending

De VRM heeft een procedure gestart tegen deze lokale radio-omroeporganisatie omdat deze geen gebruik maakt van de toegewezen zendmogelijkheid.

Omdat de lokale radio-omroeporganisatie in de loop van de procedure toch tot uitzending is overgegaan, werd beslist om de procedure stop te zetten.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Kalmthout FM
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 juli 2014
Beslissingsnummer:
2014-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek