Klacht m.b.t. telewinkelen (VIER) ongegrond

De VRM ontving een klacht over het telewinkelprogramma op VIER (2 augustus, 11u30). Toen de klager een door hem opgenomen programma wou bekijken, stelde hij vast dat het telewinkelprogramma dertig minuten was uitgelopen. De klager ergerde zich aan deze vorm van wat hij noemt 'legale agressieve verkoop'.

Het Mediadecreet laat toe dat lineaire televisieomroeporganisaties telewinkelprogramma's uitzenden, mits ze voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 82, § 1, van het Mediadecreet. In deze voorwaarden wordt geen gewag gemaakt van een toegelaten maximale duur van de telewinkelprogramma's.

Het gegeven dat de aanvangstijdstippen van programma's niet overeenstemmen met de gegevens uit de tv-gids, vormen evenmin een inbreuk op de mediaregelgeving.

De klacht is bijgevolg ongegrond.

Mediadecreet

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma's uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt;

2° telewinkelprogramma's kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud;

3° telewinkelprogramma's nemen zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag;

4° in de onmiddellijke omgeving van kinderprogramma's worden geen telewinkelprogramma's uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma.”

Partij 1:
W.V.O.
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 oktober 2014
Beslissingsnummer:
2014-039
Type procedure:
Klacht