Het coproductieproject van NV Belgacom wordt erkend

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

Artikel 9 van dit besluit stelt dat de Vlaamse Regulator voor de Media binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de aanvragen als coproductie, de ontvankelijke coproductieprojecten voor advies voorlegt aan een beoordelingscommissie die de VRM heeft benoemd.

De beoordelingscommissie gaf op 12 mei 2014 een gunstig advies met betrekking tot het coproductieproject dat werd ingediend door NV Belgacom op 15 april 2014.

De algemene kamer van de VRM besluit dat het gunstig advies van de beoordelingscommissie kan gevolgd worden en aldus het ingediende project van NV Belgacom te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-020
Type procedure:
Erkenning

Tags