De erkenning van lokale radio-omroeporganisatie VZW FM Overijse uit Brussel wordt ingetrokken wegens niet uitzending

De VRM heeft beslist om de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie van VZW FM Overijse uit Brussel voor de lokaliteit Overijse met frequentie 107.8 MHz in te trekken. Het betreft een radio-initiatief die op 22 juli 2013 erkend werd, maar binnen de in het Mediadecreet voorziene termijn, niet tot uitzending is overgegaan.

Er werd vastgesteld dat geen gebruik werd gemaakt van de toegewezen frequentie. Het Mediadecreet bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruik ervan, de algemene kamer van de VRM de erkenning kan schorsen of intrekken.

'Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut'. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.', zo geeft de VRM aan.

De VRM meent dat de intrekking van de erkenningen noodzakelijk is om de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, te vrijwaren.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW FM Overijse
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 juli 2014
Beslissingsnummer:
2014-031
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags