De erkenning van lokale radio-omroeporganisatie VZW De Hoge Noot uit Rotselaar wordt ingetrokken wegens niet uitzending

De VRM heeft beslist om de erkenning als lokale radio-omroeporganisatie van VZW De Hoge Noot uit Rotselaar voor de lokaliteit Glabbeek met frequentie 106.6 MHz in te trekken. Het betreft een radio-initiatief die op 22 juli 2013 erkend werd, maar binnen de in het Mediadecreet voorziene termijn, niet tot uitzending is overgegaan.

Er werd vastgesteld dat geen gebruik werd gemaakt van de toegewezen frequentie. Het Mediadecreet bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruik ervan, de algemene kamer van de VRM de erkenning kan schorsen of intrekken.

'Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut'. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.', zo geeft de VRM aan.

De VRM meent dat de intrekking van de erkenningen noodzakelijk is om de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, te vrijwaren.

Mediadecreet

“Als de landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisaties negen maanden na de beslissing tot erkenning nog niet uitzendt, kan de erkenning door de Vlaamse Regulator voor de Media worden ingetrokken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW De Hoge Noot
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 juli 2014
Beslissingsnummer:
2014-033
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek

Tags