Bescherming minderjarigen: Vitaya gewaarschuwd

De VRM ontving een klacht van tegen het programma 'Hoe schoon is ...' (11 mei 2014 - Vitaya - 17u10). Volgens de klaagster, een moeder van twee jonge kinderen, bevat de uitzending "zeer expliciete erotische beelden". Zo wordt gefilmd in een parenclub, waarbij de kijker "door het beeld vliegende gebruikte condooms, billen en seksuele handelingen", te zien krijgt. De klaagster vindt "het op deze expliciete en smakeloze manier in beeld brengen van seksualiteit op dit uur van de dag onacceptabel en schadelijk voor kinderen".

Absoluut / relatief verbod

Het Mediadecreet bevat enerzijds een absoluut verbod op uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 'ernstig kunnen aantasten' en anderzijds een relatief verbod op uitzendingen die'schade kunnen toebrengen' aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

De VRM is van oordeel dat de gecontroleerde uitzending onder het relatief verbod valt. Uitzendingen die onder het relatief verbod vallen mogen worden getoond indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door de keuze van het tijdstip van uitzending (en door akoestische of visuele waarschuwing) gewaarborgd wordt dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Beoordeling VRM

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen meent dat het ongecodeerd uitzenden om 17u10 van een programma dat schadelijk kan zijn voor minderjarigen (meer bepaald kinderen onder de twaalf jaar) te vroeg is en tot gevolg heeft dat niet kan worden gewaarborgd dat geen kinderen de uitzendingen zullen zien. Bovendien vereist artikel 42, derde lid, van het Mediadecreet dat dergelijke programma's, indien ze ongecodeerd worden uitgezonden, gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool. Het gedurende een vijftal seconden tonen van een '12+'logo bij het begin van de uitzending en na elke reclameonderbreking, miskent deze decretale voorwaarde en volstaat dus niet om de kijkers te waarschuwen voor beelden die schadelijk kunnen zijn voor kinderen.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen besluit dat Vitaya een inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van het Mediadecreet. Gelet op onder meer de goede intenties bij de betrokken omroeporganisatie die aan de grondslag liggen van de invoering van het leeftijdslabel '12+' en de bereidheid van VItaya om het label meer bekendheid te geven en te verduidelijken, legt VRM een waarschuwing op.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
C.F.
Partij 2:
NV Media Ad Infinitum
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 30 juni 2014
Beslissingsnummer:
2014-027
Type procedure:
Klacht