Waarschuwing voor Vitaya (onderscheid reclame - redactionele inhoud)

De VRM onderzocht de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (28 maart 2013, 17u-23u). Ook de uitzendingen van Vitaya (NV Media Ad Infinitum) werden gecontroleerd.

De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat Vitaya tijdens de onderzochte periode tweemaal een spot uitzendt voor Bepanthol. Deze spot wordt buiten de reclameblokken en tussen de overige programmatie uitgezonden. De spot wordt als publi-reportage aangekondigd door de projectie van het woord "infomercial" bij aanvang van de spot.

De VRM is echter van oordeel dat de spot niet als publireportage moet beschouwd worden maar wel als reclamespot.

Het Mediadecreet stelt dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. De VRM is van oordeel dat hieraan niet werd voldaan.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat de uurlimiet voor reclame niet wordt overschreden indien de spot wordt meegeteld. Vitaya wordt voor deze inbreuk gewaarschuwd.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Media Ad Infinitum
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 oktober 2013
Beslissingsnummer:
2013-013
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek