Waarschuwing voor ClubFM Mechelen (uitzenden vanop niet-vergunde locatie)

Op 10 juni 2013 vraagt ClubFM Mechelen bij de VRM een verhuis aan van zijn zendlocatie. De onderzoekscel van de VRM start daarop een onderzoek (14 juni) ter verificatie van de aangevraagde coördinaten van de nieuwe zendlocatie. Eveneens wordt een bijkomend onderzoek (4 juli) gevoerd naar de zendlocatie die ClubFM Mechelen op dat moment gebruikt.

Via veldsterktemetingen wordt vastgesteld dat ClubFM Mechelen niet meer vanop de vergunde locatie uitzendt maar reeds vanop de aangevraagde zendlocatie. De aangepaste zendvergunning voor ClubFM Mechelen wordt op 10 juli bij ClubFM Mechelen bezorgd.

ClubFM Mechelen betwist de vaststellingen van de onderzoekscel niet en erkent dus te hebben uitgezonden vanop een niet-vergunde zendlocatie. Hiermee begaat de lokale radio-omroeporganisatie een inbreuk op het Mediadecreet wegens het niet gebruiken van een zendinstallatie die conform de wettelijke en decretale voorschriften is.

Bij de beoordeling van de strafmaat houdt de VRM er rekening mee dat dit een eerste inbreuk is voor ClubFM Mechelen. De inbreuk is bovendien beperkt gebleven tot enkele dagen (totdat de aangevraagde zendvergunning werd toegekend). ClubFM Mechelen wordt gewaarschuwd voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Centrum Radio Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 oktober 2013
Beslissingsnummer:
2013-015
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek