VTM wordt gewaarschuwd voor het niet duidelijk herkenbaar maken en onvoldoende onderscheiden van reclame

De VRM controleerde de uitzendingen (27 juni 2013 & 23 juli 2013 telkens 17u-23u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder VTM.

Tijdens de onderzochte periode wordt een spot uitgezonden voor 'Iglo'. De spot wordt buiten de reclameblokken, tussen de overige programmatie, uitgezonden. De spot heeft een duurtijd van één minuut en wordt door VTM aangekondigd als publi-reportage.

Onderscheid reclamespot / publireportage
Het Mediadecreet bepaalt dat: "Onder publireportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud."

De VRM is van oordeel dat de uitgezonden spot niet als publireportage moet worden beschouwd maar wel als reclamespot. De VRM meent dat de spot specifiek promotionele elementen bevat die aanzetten tot consumptie. Het accent in de Iglo-spots ligt dan ook niet op de informatieve inhoud maar op het promotionele. Door de relatief korte duur (1 minuut) en de presentatievorm krijgt de Iglo-spot het karakter van een reclamespot en kan dus niet als publi-reportage worden beschouwd.

Reclamespot moet duidelijk herkenbaar zijn en onderscheiden van redactionele inhoud
Uit de beelden van 27 juni en 23 juli 2013 blijkt dat het reclameblok start met een reclamebumper waarna een aantal reclamespots volgen. Nadien verschijnt een tweede reclamebumper en start de Iglo-spot met de vermelding 'infomercial'. Na de spot wordt een derde reclamebumper uitgezonden.

Door het uitzenden van drie reclamebumpers wordt het reclameblok opgesplitst of onderbroken en wordt de bewuste spot niet meer in het reclameblok uitgezonden. Door deze wijze van uitzenden, wordt de kijker in verwarring gebracht omtrent de aard van de boodschap. Daaruit volgt dat de Iglo-spots niet duidelijk herkenbaar zijn als televisiereclame en onvoldoende onderscheiden zijn van de redactionele inhoud en andere onderdelen van het programma.

De VRM besluit VTM te waarschuwen voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-024
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek