VRM verplicht Canvas beslissing uit te zenden n.a.v. uitzending kortfilm 'Unwatchable'

Canvas zond op 11 december 2012 de kortfilm Unwatchable uit in het programma Login. De kortfilm bevat extreem (seksueel) geweld en zeer angstaanjagende scènes. De kortfilm is een initiatief van de NGO "Save the Congo" en wil de dagdagelijkse verkrachtingen op grote schaal in Congo aan de kaak stellen. In de kortfilm is te zien hoe een gezin mishandeld, verkracht en verminkt wordt.

Het Mediadecreet bevat bepalingen die minderjarigen moeten beschermen tegen (mogelijks) schadelijke beelden. Enerzijds is er een absoluut verbod op uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen "ernstig zouden kunnen aantasten".  Anderzijds is er een relatief verbod m.b.t. uitzendingen die "schade zouden kunnen toebrengen".

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is van oordeel dat de uitzending van Unwatchable onder het relatief verbod valt.  Canvas mocht de kortfilm wel degelijk uitzenden onder voorwaarde dat ofwel door technische maatregelen ("codering")  of door de keuze van het tijdstip van uitzending gewaarborgd werd dat minderjarigen de uitzending normaliter niet zou zien of beluisteren. Bij een ongecodeerde uitzending moet ook een akoestische waarschuwing of visueel symbool worden gebruikt.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen stelt vast dat de Canvas-kijker voorafgaandelijk nauwelijks werd gewaarschuwd voor de erg schokkende en gewelddadige beelden.  De kortfilm werd slechts heel summier toegelicht en in beperkte mate gekaderd.  De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is dan ook van oordeel dat de VRT te kort is geschoten in de verplichting om kijkers te waarschuwen voor beelden die schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen. De VRT gaf ook zelf toe de kijker niet adequaat gewaarschuwd te hebben voor de schokkende beelden.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen waarschuwt de VRT voor deze overtreding van het Mediadecreet en beslist dat deze uitspraak moet worden uitgezonden op een tijdstip en wijze die door de kamer wordt bepaald.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 23 april 2013
Beslissingsnummer:
2013-006
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek