VRM legt VIJF boete op voor overmatige aandacht en specifieke aanprijzing in 'Weekendje Weg met VIJF'

De VRM legt SBS Belgium een boete van 5.000 euro op voor het niet naleven van de regelgeving m.b.t. productplaatsing. De VRM is van oordeel dat in het programma 'Weekendje Weg met VIJF' overmatige aandacht werd besteed aan een aantal handelszaken die bovendien specifiek werden aangeprezen.

De VRM controleerde de uitzending van het programma 'Weekendje Weg met VIJF' van 1 december 2012. In dat programma bezoekt de presentatrice een aantal bezienswaardigheden en handelszaken in een bepaalde stad. Een optiekzaak, een juwelier, een kinderkledingwinkel en een sauna komen in dat programma ruimschoots aan bod.

Het Mediadecreet laat productplaatsing onder bepaalde voorwaarden toe. Een van deze voorwaarden is dat het product of de dienst in kwestie geen overmatige aandacht mag krijgen. Daarenboven mogen programma's met productplaatsing niet rechtstreeks aansporen tot de aankoop of huur van goederen of diensten door die specifiek aan te prijzen.

De VRM stelt vast dat door gebruik te maken van visuele en auditieve vermeldingen, pancartes, close-ups en lovende commentaren er in de betrokken uitzending duidelijk sprake is van overmatige aandacht. De presentatrice en bijgevolg ook de omroep verlenen hun volledige medewerking aan de promotionele ondersteuning van de handelszaken door de specifieke aanprijzingen van hun aanbod, die een rode draad vormen doorheen het programma.

De VRM meent dat in deze zaak aan de voorwaarden voor productplaatsing niet voldaan is, hetgeen door de betrokken omroep overigens niet betwist wordt.

De toezichthouder legt SBS Belgium dan ook een administratieve geldboete van 5.000 euro op.

Mediadecreet

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de
volgende voorwaarden :

(…)

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of
diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te
prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

(…)”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 maart 2013
Beslissingsnummer:
2013-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek