VRM legt Radio Happy FM (Zwevegem) geldboete op

Op 23 oktober 2013 heeft Ofcom, de regulerende instantie voor de communicatiesector in het Verenigd Koninkrijk, gemeld dat storingen het luchtverkeer boven het zuidoosten van Groot-Brittannië in het gedrang brachten. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Tele-communicatie heeft in het kader hiervan op 24 oktober 2013 een onderzoek uitgevoerd bij Radio Europe in Zwevegem.

Uit de vaststellingen blijkt dat het zendvermogen van Happy FM stond ingesteld op 450 Watt in plaats van op het maximaal toegelaten uitgangsvermogen van 38 Watt en dat werd uitgezonden met een niet vergund zendertype.

De VRM stelt dan ook een inbreuk vast. Radio Happy FM heeft ernstige storingen veroorzaakt op de luchtvaartband. Radio Happy FM wordt een geldboete van 1.000 euro opgelegd.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Europe
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 21 januari 2014
Beslissingsnummer:
2013-031
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek