VRM legt Life!TV boete op voor niet naleven regelgeving productplaatsing

De VRM controleerde de uitzendingen van 6 november 2012 (17u-23u) van verschillende televisiezenders waaronder Life!TV. Tijdens de onderzochte periode werd het programma 'GameNuts' uitgezonden.  De aflevering is  - op een korte rubriek na - volledig gewijd aan de nieuwe game 'Assassin's Creed III' voor diverse spelconsoles en een aparte versie voor Playstation Vita. De omroep geeft door het tonen van het PP-logo bij dit programma aan dat het productplaatsing bevat.

Het Mediadecreet laat productplaatsing toe. Programma's die productplaatsing bevatten moeten echter voldoende aan volgende voorwaarden (Artikel 100, § 1, van het Mediadecreet) :

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzending, de programmering ervan, worden niet in die mate beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° de programma's sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid. De Vlaamse Regering kan hierover nadere regels bepalen.

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat in het programma sprake is van specifieke aanprijzingen bij de bespreking van de game.  Het spel komt namelijk door demonstraties, beeldfragmenten en interviews met ontwikkelaars op een commercieel en promotioneel gunstige wijze aan bod. Ook de bijhorende commentaren van de presentatoren zijn uitsluitend loven en wervend. Op deze manier begaat Life!TV een inbreuk op artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet.

De onderzoekscel van de VRM stelde vast dat het product in kwestie nagenoeg alle aandacht krijgt gedurende de hele duur van het programma. Hierdoor is er ook sprake van overmatige aandacht. De VRM is van oordeel dat zo ook de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie is aangetast.  Op deze manier begaat Life!TV een inbreuk op artikel 100, §1, 1° en 3°, van het Mediadecreet.

De VRM besluit hiervoor een geldboete van 1.750 euro op te leggen. Daarbij houdt de toezichthouder er rekening mee dat het om een ernstige inbreuk gaat. Bovendien werd Life!TV reeds in het verleden gesanctioneerd voor soortgelijke inbreuken (beslissingen 2011/028 pdf en 2012/011 pdf).

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

‘De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° de inhoud en, in geval van lineaire uitzendingen, de programmering ervan, worden nooit dusdanig beïnvloed dat de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast;

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht;

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen.’

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 maart 2013
Beslissingsnummer:
2013-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek