VRM legt JIM boete op wegens het niet duidelijk herkenbaar maken van telewinkelen

De VRM controleerde de uitzendingen van 27 juni 2013 (17u-23u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder JIM. Tijdens de onderzochte periode werden twee programma's uitgezonden ('JIM Request Live' en 'Block & Roll') waarin de kijker doorlopend wordt uitgenodigd om tegen betaling te telefoneren of te sms'en om zo muziekclips aan te vragen, chatberichten te plaatsen en een eigen nickname aan te maken. Deze programma's moeten volgens de VRM beschouwd worden als telewinkelprogramma's.

Het Mediadecreet bepaalt dat telewinkelen duidelijk herkenbaar moet zij en moet kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen moet telewinkelen gescheiden worden van andere onderdelen van het programma. Telewinkelprogramma's moeten met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt worden.

Bij de betrokken uitzendingen blijkt JIM aan het begin van de programma's en na elke herneming de visuele vermelding 'telewinkelen' in de linkerbovenhoek van het beeld, gedurende een vijftal seconden, te tonen. Het lettertype van de 'telewinkel'-vermelding is echter klein, wazig en in de meeste gevallen amper contrasterend met de achtergrond waarop de vermelding wordt geprojecteerd.

De VRM besluit dan ook dat JIM met deze uitzendingen een inbreuk begaat op het Mediadecreet. Gelet op het feit dat de VMMa reeds eerder voor een soortgelijke inbreuk werd gesanctioneerd, wordt een geldboete van 2.500 euro opgelegd.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma’s uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 november 2013
Beslissingsnummer:
2013-025
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek