UItzendingen Club 41 (Life!TV) moeten 18+-label krijgen en beveiligd worden met een 'parental code'

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen controleerde de uitzendingen van Club 41 (Life!TV - april 2013).

Tijdens de onderzochte periode worden verschillende films uitgezonden waarin seksuele handelingen uitgebreid in beeld worden gebracht. Tijdens de uitzending wordt een '16+'-logo getoond in de rechterbovenhoek van het scherm.

Absoluut / relatief verbod
Het Mediadecreet bevat enerzijds een absoluut verbod op uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen 'ernstig kunnen aantasten' en anderzijds een relatief verbod op uitzendingen die'schade kunnen toebrengen' aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.

De VRM is van oordeel dat de gecontroleerde uitzendingen onder het relatief verbod vallen (mogelijks schadelijk kunnen zijn, maar niet ernstig schadelijk). Uitzendingen die onder het relatief verbod vallen mogen worden getoond indien ofwel door technische maatregelen (codering) ofwel door de keuze van het tijdstip van uitzending (en door akoestische of visuele waarschuwing) gewaarborgd wordt dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

De VRM stelt tijdens zijn onderzoek vast dat Life!TV bij de uitzending van de films geen technische maatregelen heeft genomen. De VRM is van oordeel dat het ongecodeerd uitzenden, om 22u30, van programma's die schadelijk zijn voor minderjarigen niet kan garanderen dat minderjarigen de uitzendingen niet zullen bekijken. Het louter tonen van een '16+'-symbool tijdens een ongecodeerde uitzending is dus ontoereikend.

Bij het bepalen van de sanctie wordt in doorslaggevende mate rekening gehouden met de belofte van Life!TV dat de programma's van Club 41 in de toekomst enkel toegankelijk zullen zijn via de zogenaamde 'parental code' en dat de programma's het 18+-label zullen krijgen.

De VRM waarschuwt dan ook Life!TV en vraagt de overtreding stop te zetten.

Mediadecreet

“Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen.

Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Als dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid gelden ook voor aankondigingen van programma's die uitgezonden worden door lineaire televisieomroeporganisaties”.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 3 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek