Regionale televisieomroep RTV (Turnhout - Mechelen) beboet voor het uitzenden van te veel reclame

De VRM controleerde de uitzendingen van 7 juli 2013 (14u-17u) van verschillende regionale televisieomroeporganisaties, waaronder RTV.

De programma's van RTV worden in lusvorm uitgezonden. Tijdens de controle door de VRM zendt RTV binnen een lus van ongeveer elf minuten, twee reclameblokken en een telewinkelspot uit. Tussen 14u-15u en 16u-17u wordt vijfmaal een lus uitgezonden, wat neerkomt op meer dan 18 minuten reclame en 2 minuten 30 seconden aan telewinkelspots per uur.

Artikel 81, § 2, van het Mediadecreet bepaalt:

"Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen."

Voor deze overschrijding van het toegelaten percentage televisiereclame- en telewinkelspots wordt RTV een boete van 1.000 euro opgelegd.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden. […]”

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV Kempen en Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek