Klacht VZW Westhoek Radio ('Westpoint') tegen VZW Radio Alter-Natief ('VBRO Aalter') en VZW Radio Aalter ('Aalter') ongegrond verklaard

De VRM ontving een klacht (wegens storingen) van VZW Westhoek Radio ('Westpoint') tegen VZW Alter-Natief ('VBRO Aalter') en VZW Radio Aalter ('Aalter').

Uit het rapport van de onderzoekscel van de VRM blijkt dat de zendinstallatie van Westpoint niet correct is afgesteld, waardoor het eigen zendvermogen negatief wordt beïnvloed.

Het zendbereik van de aangeklaagde radio-omroeporganisaties komt niet in de buurt van de comfortzone van Westpoint. Het zendgedrag van beide radio-omroeporganisaties kan de uitzendingen van Westpoint niet of nauwelijks beïnvloeden. Bij radio Aalter wijzen de metingen wel op te sterke uitzendingen, echter niet in die mate dat deze de oorzaak kunnen zijn van de gestoorde ontvangst van Westpoint.

De klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VZW Westhoek Radio
Partij 2:
VZW Radio Alter-Natief en VZW Radio Aalter
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 december 2013
Beslissingsnummer:
2013-029
Type procedure:
Klacht