Gevraagde zendvergunning VZW De Hoge Noot kan niet worden toegekend

De VRM ontving in september 2013 een aanvraag tot het verkrijgen van een zendvergunning vanwege VZW De Hoge Noot.

Artikel 135 van het Mediadecreet bepaalt dat een verplaatsing van de zendinstallatie slechts toegestaan is voor zover die verplaatsing inpasbaar is in het frequentieplan.

Uit het onderzoeksrapport van de VRM blijkt dat de gevraagde verplaatsing omwille van verschillende redenen niet inpasbaar is in het bestaande frequentieplan.

Partij 1:
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 7 januari 2014
Beslissingsnummer:
2013-030
Type procedure:
Vergunning