Geen inbreuk vastgesteld bij 2BE (alleenstaande reclamespots)

De VRM controleerde de uitzendingen van 2BE van 6 november 2012 (17u-23u). Bij deze controle werden geen inbreuken vastgesteld.

De onderzoekscel van de VRM stelde tijdens de controle vast dat viermaal een alleenstaande reclameboodschap werd uitgezonden.

Het Mediadecreet (artikel 79) bepaalt dat:

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan: 
1° in uitzendingen van sportevenementen;
2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;
3° als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- of telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

In het verweer toont de omroep aan dat de desbetreffende reclameblokken werden opengesteld voor meerdere adverteerders. Wegens gebrek aan interesse bij de adverteerders bevatten de blokken slechts één spot. De omroep kan in dit geval beroep doen op de uitzonderingsgrond van artikel 79, §2, tweede lid, 3°, van het Mediadecreet.

Mediadecreet

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 maart 2013
Beslissingsnummer:
2013-003
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek