Boete voor lokale radio Dender wegens het niet conform de zendvergunning uitzenden

Bij veldsterktemetingen tijdens de maand juni 2013 door de onderzoekscel van de VRM wordt vastgesteld dat de uitzendingen van radio Dender verder reiken dan het vergunde zendbereik toelaat. Door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) wordt daarop een uitvoerig onderzoek gevoerd. Uit de vaststellingen van het BIPT blijkt dat:

  • Radio Dender uitzond met een niet-vergunde zender
  • Radio Dender uitzond met een niet-vergunde antenneconfiguratie

Door het gebruik van een technische uitrusting die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is, begaat de lokale radio-omroep een inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet.

VRM legt lokale radio's Dender dan ook een boete op van 500 euro.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Belfort
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 november 2013
Beslissingsnummer:
2013-021
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek