Boete van 1.500 euro voor radio Ninove (uitzending niet conform de zendvergunning)

Bij veldsterktemetingen (juni 2013) door het onderzoeksteam van de VRM wordt vastgesteld dat de uitzendingen van Radio Ninove veel verder reiken dan het vergunde zendbereik zoals bepaald in de zendvergunning. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) wordt daarop gevraagd om verder onderzoek te voeren naar de uitzendingen van Radio Ninove.

Uit verdere metingen door het BIPT blijkt dat Radio Ninove uitzond met een te hoog vermogen. Eveneens stelt het BIPT vast dat er gebruik wordt gemaakt van een kortere kabel en van een ander type zender dan opgegeven in de zendvergunning. Bovendien waren er slechts drie van de vier vergunde antenne-elementen aangesloten.

Radio Ninove betwist niet dat het type zender, de kortere kabellengte en het vermogen niet in overeenstemming met de zendvergunning waren. De lokale radio-omroeporganisatie betwist evenmin dat slechts drie van de vier antennes waren aangesloten.

De VRM besluit dat Radio Ninove een inbreuk heeft begaan op artikel 135 van het Mediadecreet door een technische uitrusting te gebruiken die niet conform de wettelijke en decretale voorschriften is.

Ook al geeft Radio Ninove aan geen andere radio-omroeporganisaties te hebben gestoord, intussen een nieuwe zendvergunning te hebben ontvangen en conform deze zendvergunning uit te zenden, toch kan de VRM bij het bepalen van de strafmaat niet voorbij aan het feit dat Radio Ninove reeds eerder werd gesanctioneerd voor een gelijkaardige inbreuk (beslissing 2010/007).

Radio Ninove wordt een geldboete van 1.500 euro opgelegd.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Lokale Radio Ninove 104.7
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 oktober 2013
Beslissingsnummer:
2013-017
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek