Boete van 1.500 euro voor ClubFM Hooglede / Roeselare (uitzenden vanop niet-vergunde locatie)

Bij een ad-hoc controle (27 juni 2013) worden door de onderzoekscel veldsterktemetingen uitgevoerd met betrekking tot de uitzendingen van ClubFM Hooglede / Roeselare. Uit de analyse blijkt dat de metingen abnormale waarden weergeven. Daarom wordt een tweede onderzoek (5 juli 2013) met nieuwe metingen ingesteld.

Uit de vaststellingen blijkt dat ClubFM Hooglede / Roeselare niet meer vanop de vergunde locatie uitzendt en zonder enige vergunning de zendlocatie heeft verplaatst over een afstand van 6,5 kilometer op een uitzendpunt binnen een andere lokaliteit (Egem) dan de eigen lokaliteit (Hooglede) waarvoor de radio erkend was. Voor deze verhuis werd geen aanvraag bij de VRM ingediend.
ClubFM Hooglede / Roeselare erkent wegens technische problemen enkele dagen te hebben uitgezonden vanop een niet-vergunde zendlocatie.

"Ook al kunnen er omstandigheden zijn waardoor een zendinstallatie op korte termijn verplaatst moet worden, dit ontslaat de radio-omroeporganisatie nooit van de verplichting om een wijziging van de zendvergunning aan te vragen en pas na de goedkeuring over te gaan tot de verplaatsing naar de nieuwe locatie", zo besluit de VRM.

De VRM stelt dan ook een inbreuk vast wegens het niet gebruiken van een zendinstallatie conform de wettelijk en decretale voorschriften. ClubFM Hooglede / Roeselare wordt een geldboete van 1.500 euro opgelegd.

Mediadecreet

“De zendinstallaties van de landelijke, regionale en lokale radioomroeporganisaties liggen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in het verzorgingsgebied van de particuliere radio-omroeporganisatie. De verplaatsing van de zendinstallaties is toegestaan, voor zover die inpasbaar is in het frequentieplan en nadat de aanpassing van de zendvergunning is goedgekeurd door de Vlaamse Regulator voor de Media.

De landelijke, regionale en lokale radio-omroeporganisaties gebruiken een technische uitrusting die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en ze houden zich aan de bepalingen van de zendvergunning. Ze aanvaarden het onderzoek naar de werking ter plaatse door de aangestelde ambtenaren.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Vrije Radio Omroep
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 oktober 2013
Beslissingsnummer:
2013-016
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek