Waarschuwing en verplichte publicatie beslissing VRM voor TMF n.a.v. uitzending South Park

De Vlaamse Regulator voor de Media waarschuwt TMF voor de uitzendingen van South Park. De uitzendingen van de animatieserie zoals uitgezonden van 25 tot en met 28 april 2012 zijn een inbreuk op de bepalingen van het Mediadecreet die de bescherming van minderjarigen beogen. De VRM meent dat het programma om 18u op een te vroeg tijdstip werd uitgezonden en dat de uitzending van het programma om 21u niet van de gepaste waarschuwingen of symbolen werd voorzien. TMF wordt verplicht om de beslissing van de VRM te publiceren in twee dag- en weekbladen.

De Vlaamse Regulator voor de Media controleerde de uitzending van de animatieserie South Park op TMF (25 tot en met 28 april 2012). Elke aflevering wordt een eerste maal uitgezonden omstreeks 18u en later op de avond om 21u herhaald. In de afleveringen komen regelmatig (extreme) geweldscènes, expliciet seksueel getinte uitspraken, seksueel geladen handelingen, grof taalgebruik en discriminerende opmerkingen voor.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is van oordeel dat dergelijk geweld op televisie verschillende schadelijke gevolgen kan hebben voor minderjarigen. De kans op schadelijke gevolgen wordt sterk beïnvloed door de context. De indringendheid van het geweld in de serie, vaak gepaard met ernstige verwondingen en veel bloedvergieten is een element dat deze schadelijke gevolgen versterkt. Hoewel het realiteitsgehalte van het geweld in 'South Park' zeer laag is doordat het om een animatieserie gaat en er met opzet wordt overdreven, kan het geweld voor zeer jonge kinderen als geloofwaardig worden ervaren. Wat betreft de seksuele handelingen en termenin de serie, duidt de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen dat jonge kinderen dergelijke handelingen en termen nog niet goed kunnen interpreteren. Mogelijks vormen kinderen zich dan ook een onrealistisch beeld over wat seks inhoudt. De ontwikkeling van seksualiteit is een leeftijdsgebonden gegeven, het is dan ook belangrijk dat het media-aanbod ook leeftijds- en ontwikkelingsadequaat is.

Het Mediadecreet bepaalt dat lineaire televisieomroeporganisaties geen programma's mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Wanneer dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zij aan een visueel symbool.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM is van oordeel dat de programmering, wat betreft de uitzending van 18u, niet enkel op een vroeg tijdstip gebeurde waardoor niet was gewaarborgd dat de minderjarigen de afleveringen niet konden zien. Eveneens ontbrak voorafgaand aan de serie de nodige akoestische waarschuwing dan wel het tonen van een visueel symbool gedurende de hele uitzending. Ook de uitzending van South Park om 21u werd niet voorzien van de gepaste waarschuwingen of symbolen.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen waarschuwt TMF dan ook voor deze overtreding en verplicht de omroep om de beslissing te publiceren in twee dag- en weekbladen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA MTV Networks Belgium
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 13 juli 2012
Beslissingsnummer:
2012-022
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek