VRM bestraft overmatige aandacht voor 'Martini' in VT4-programma 'Huizenjacht'

De VRM controleerde de uitzending van het programma Huizenjacht van 16 november 2011. In een item aan het einde van het programma suggereert een interieurarchitect aan de hand van een presentatie op een computerscherm ideeën voor de herinrichting van een slaapkamer.  Tijdens deze voorstelling komt verscheidene keren een fles 'Martini' in beeld, die naast het computerscherm werd geplaatst. Aan het eind van het programma drinken de interieurarchitect en de kandidaten een glaasje Martini Brut. Tijdens het bewuste programma-item komt het merk "Martini" zo in een tijdsspanne van drie minuten en dertig seconden gedurende zesendertig seconden duidelijk in beeld.


Het Mediadecreet laat productplaatsing onder bepaalde voorwaarden toe. Een van deze voorwaarden is dat het product of de dienst in kwestie geen overmatige aandacht mag krijgen.  Daarbij moet rekening worden gehouden met de aard, lengte en context van het programma.  De VRM meent dat de aard en het concept van het VT4-programma 'Huizenjacht'  niet vereist dat het programma moet worden afgesloten met het drinken van een glas schuimwijn. 'Rekening houdend met de aard, lengte en context van het programma overschrijdt SBS door de prominente aanwezigheid en het veelvuldig in beeld brengen van de fles "Martini" tijdens dit programmaonderdeel de limieten van de aandacht die in geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed waardoor er sprake is van overmatige aandacht', zo besluit de VRM.

De toezichthouder legt SBS Belgium dan ook een administratieve geldboete van 5.000 euro op.

Mediadecreet

“In dit decreet wordt verstaan onder :

30° productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma."

"§ 1. De programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

3° het product of de dienst in kwestie krijgt geen overmatige aandacht."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 maart 2012
Beslissingsnummer:
2012-002
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek