Stories TV gewaarschuwd voor niet herkenbaar maken van publireportages

De VRM controleerde de uitzendingen (6 juli 2012, 18u-24u) van verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder Stories TV. Het programma 'Tendens visit zomer' bestaat volgens de onderzoekscel van de VRM uit een aaneenschakeling van publireportages voor verschillende handelszaken.

Publi-reportages worden in het Mediadecreet omschreven als "commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud". Publireportages moet volgens het Mediadecreet "duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. "

De omroeporganisatie erkent dat het programma 'Tendens visit zomer' uit reportages bestaat die als publireportages moeten worden beschouwd.

Gelet op het feit dat het om een eerste inbreuk gaat, wordt Stories TV gewaarschuwd voor deze overtreding.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlamex
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 december 2012
Beslissingsnummer:
2012-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek