Stopzetting procedure tegen VZW Radio Internationaal

Op 18 april 2012 legde de onderzoekscel van de VRM aan de algemene kamer een onderzoeksrapport vooraangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door de lokale radio-omroeporganisatie VZW Radio Internationaal.

De VRM gaf VZW Radio Internationaal tot en met 20 augustus 2012 de tijd om effectief tot uitzending over te gaan. Bij een controle door de VRM op 24 augustus 2012 stelde de onderzoekscel van de VRM vast dat VZW Radio Internationaal gebruikmaakte van de toegewezen zendmogelijkheden.

De opgestarte procedure werd bijgevolg stopgezet.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale, netwerk- of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Internationaal
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 oktober 2012
Beslissingsnummer:
2012-027
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek