Opgeleukte reclameblokken op VIER in strijd met Mediadecreet

De opgeleukte reclameblokken op VIER zijn in strijd met het Mediadecreet. SBS Belgium wordt hiervoor gewaarschuwd en dient de overtreding stop te zetten.

Op 17 september 2012 werd VIER gelanceerd.  In de weken voorafgaand aan deze lancering werd in de pers reeds melding gemaakt van het feit dat VIER met een vernieuwd format de reclameblokken aantrekkelijker wenste te maken.De Vlaamse Regulator voor de Media diende echter de effectieve uitzending van deze reclameblokken af te wachten, aangezien de controle door de toezichthouder steeds na uitzending dient te gebeuren.

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, onderzocht een selectie van uitzendingen in de avondprogrammatie van VIER. In de reclameblokken van verschillende programma's, zoals "De Kruitfabriek" en "De Slimste Mens ter Wereld", werden naast reclamespots ook redactionele programmafragmenten uitgezonden (zoals "De snelste quiz ter wereld", "De kortste show" en andere animatiefilmpjes).

Zowel het Mediadecreet als Europese regelgeving (en de interpretatie daarvan) bepalen dat televisiereclame duidelijk herkenbaar moet zijn en duidelijk onderscheiden van redactionele inhoud. Hiermee beoogt de regelgever te vermijden dat er verwarring ontstaat bij de kijker over de aard van de boodschap waarnaar hij kijkt (hetzij reclame, hetzij redactionele informatie).

De VRM is van oordeel dat "de snelste quiz ter wereld", "de kortste show" en andere animatiefilmpjes als redactionele inhoud moeten worden beschouwd en bijgevolg niet in de reclameblokken mogen worden uitgezonden.   SBS Belgium wordt gewaarschuwd voor deze overtreding en dient de overtreding stop te zetten.

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

"In dit decreet wordt verstaan onder:

46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma’s of netten.”

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Partij 1:
VRM
Partij 2:
SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 december 2012
Beslissingsnummer:
2012-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek