Klachtenprocedure tegen Telenet stopgezet

De VRM ontving op 21 januari 2012 een klacht van S.S. tegen Telenet. De klacht had betrekking op werken die in opdracht van Telenet werden uitgevoerd voor de woning van de klager. Daarbij werd het voetpad opengebroken, werden kabels gelegd en werd een verdeelkast geplaatst. De klager geeft aan hierover vooraf geen enkele kennisgeving te hebben gekregen en dat er geen overleg is geweest over de plaats en de wijze van de uitvoering van de werken. De klager beroept zich hierbij op de bepalingen van artikel 200 van het Mediadecreet. In zijn klacht vraag S.S. dat Telenet wordt verplicht tot het onverwijld herstellen van de toestand in zijn oorspronkelijke staat.

Beide partijen werden door de Algemene Kamer uitgenodigd op een hoorzitting.  Beide partijen verklaarden daarbij een mogelijkheid te zien om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Op 12 april 2012 laat de klager aan de VRM weten dat Telenet de onderling afgesproken aanpassingen naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Bijgevolg wordt de procedure stopgezet.

Partij 1:
S.S
Partij 2:
NV Telenet
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 mei 2012
Beslissingsnummer:
2012-009
Type procedure:
Klacht