Geen inbreuk bij controle TMF

De VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisiezenders (5 oktober 2011, 17u-23u), waaronder de uitzendingen van TMF.

Tijdens de onderzochte periode werd het programma 'Kill the clip' uitgezonden. Volgens de onderzoekscel van de VRM diende het programma als telewinkelen te worden gecatalogeerd. In haar verweer maakt de omroeporganisatie echter aannemelijk dat het programma niet onder de definitie van telewinkelen valt. Bijgevolg wordt door de VRM geen inbreuk op de regelgeving vastgesteld.

Mediadecreet

“45° telewinkelen: rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek die worden uitgezonden met het oog op de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen;”

“De lineaire televisieomroeporganisaties kunnen telewinkelprogramma's uitzenden onder de volgende voorwaarden :

1° telewinkelprogramma's worden met visuele en akoestische middelen duidelijk als zodanig gekenmerkt;

2° telewinkelprogramma's kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud;

3° telewinkelprogramma's nemen zonder onderbreking minimaal vijftien minuten in beslag;

4° in de onmiddellijke omgeving van kinderprogramma's worden geen telewinkelprogramma's uitgezonden. Met onmiddellijke omgeving wordt bedoeld binnen een tijdsbestek van vijftien minuten voor en na het kinderprogramma.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA MTV Networks Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 9 februari 2012
Beslissingsnummer:
2012-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek