Erkenning lokale radio V.R.O. Boemerang (Essen) ingetrokken

Bij lokale radio V.R.O. Boemerang werd in 2012 meermaals vastgesteld dat geen gebruik werd gemaakt van de toegewezen frequentie.  In 2010 werd door de VRM reeds een procedure opgestart naar aanleiding van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden. De procedure werd later stopgezet aangezien de lokale radio toen de uitzending gestart was.

Het Mediadecreet bepaalt dat in geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruik ervan, de algemene kamer van de VRM de erkenning kan schorsen of intrekken.

'Frequenties zijn een schaars goed en dus dient erover gewaakt te worden dat zij binnen het door de Vlaamse Regering opgestelde frequentieplan maximaal worden benut'. Het bezit van een erkenning als particuliere lokale radio-omroeporganisatie zonder het effectief verzorgen van uitzendingen, staat een optimale invulling van het frequentieplan in de weg.', zo geeft de VRM aan.

De VRM meent dat de intrekking van de erkenning noodzakelijk is om de transparantie van het audiovisuele landschap, waarop de VRM toezicht uitoefent, te vrijwaren.

Mediadecreet

“In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, kan de algemene kamer de erkenning van een landelijke, regionale of lokale radio-omroeporganisatie of de vergunning voor een etheromroepnetwerk schorsen of intrekken.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW VRO Boemerang
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 11 juni 2012
Beslissingsnummer:
2012-013
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek