Bij controle van uitzendingen VTM werd geen inbreuk vastgesteld

De Vlaamse Regulator voor de Media controleerde de uitzendingen van 3 december 2011 (12u-18u) van VTM.

De onderzoekscel van de VRM stelde vast dat tijdens één klokuur meer dan 12 minuten werd besteed aan reclame en telewinkelspots.

Het Mediadecreet (artikel 81, § 2,) bepaalt dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20 percent mag bedragen.  Het decreet (artikel 81, § 3, lid 3,) bepaalt eveneens dat boodschappen van lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma's en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, sponsorboodschappen en productplaatsing hierbij niet worden meegerekend.

In het verweer maakt VTM aannemelijk dat in het betroffen klokuur niet meer dan 20% van de zendtijd aan reclame- en telewinkelspots werd besteed.

De omroeporganisatie geeft ook aan dat tussen de reclamespots "zwarte frames" worden uitgezonden om te vermijden dat de reclamespots door mekaar zouden vloeien. Deze zwarte frames zij niet als reclame te beschouwen en worden dus niet in aanmerking genomen voor de berekening van de duur van de reclameblokken.

In het betrokken klokuur werd ook een spot uitgezonden voor de DVD's van Nonkel Jef, een programma dat VTM uitzendt. De VRM is van oordeel dat deze spots beantwoorden aan de omschrijving van 'een boodschap over een rechtstreeks afgeleid en ondersteunend product van een eigen programma'. Bijgevolg mag deze spot niet worden meegerekend in het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur.

De algemene kamer van de VRM besluit dan ook dat geen inbreuk werd vastgesteld op artikel 81, § 2, van het Mediadecreet.

Mediadecreet

“Het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots mag per klokuur niet meer dan 20 percent bedragen.”

"De bepalingen van paragraaf 2 zijn niet van toepassing op boodschappen van de lineaire televisieomroeporganisaties over hun eigen programma's en rechtstreeks daarvan afgeleide ondersteunende producten, op sponsorboodschappen en op productplaatsing."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 12 maart 2012
Beslissingsnummer:
2012-005
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek