Bij controle van uitzendingen JIM werd geen inbreuk vastgesteld

De VRM controleerde de uitzendingen van JIM op 10 januari 2012 (17u-23u).

De onderzoekscel van de VRM stelde daarbij vast dat tijdens de onderzochte periode viermaal een alleenstaande reclamespot werd uitgezonden (driemaal voor 'Coca Cola Light', eenmaal voor 'Maybelline Gemey').

Artikel 79, § 2, van het Mediadecreet bepaalt dat afzonderlijke reclame- en telewinkelspots de uitzondering moeten blijven. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

  1. in uitzendingen van sportevenementen;
  2. als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;
  3. als een omroeporganisatie er niet in geslaagd is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- of telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten.

De Vlaamse Media Maatschappij maakt in het verweer duidelijk dat de desbetreffende reclameblokken wel degelijk werden opengezet voor adverteerders, maar dat er telkens slechts één reclamespot werd verkocht.

De algemene kamer besluit dan ook dat er geen inbreuk werd gepleegd op het Mediadecreet.

Mediadecreet

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 april 2012
Beslissingsnummer:
2012-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek