Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 november 2011
Beslissingsnummer:
2011-027
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek