Zaak van VRM tegen VZW Intercity

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Intercity
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 9 juni 2011
Beslissingsnummer:
2011-010
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek