Zaak van VRM tegen BVBA Actua TV

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Actua Tv
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 10 oktober 2011
Beslissingsnummer:
2011-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek