VTM gewaarschuwd voor ontbreken PP-logo bij het programma 'Bouwen aan geluk'

De VRM controleerde de uitzending van het programma 'Bouwen aan geluk' van 3 november 2011. De VRM stelt vast dat tijdens het programma commerciële communicatie voorkomt onder de vorm van merknamen, logo's en producten. Het gaat onder meer om productplaatsing. Zo wordt onder andere gebruik gemaakt van een 'Dockx' - verhuiswagen, wordt er 'Quick Step' - materiaal geleverd en geplaatst en worden er meubels van 'Heylen' geleverd. Dit alles wordt duidelijk in beeld gebracht.

Het Mediadecreet bepaalt de voorwaarden waaraan programma's die productplaatsing bevatten, moeten voldoen.  Met het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (PDF) wordt het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing geregeld.

De Vlaamse Regulator voor de Media stelt echter vast dat zowel bij aanvang als aan het einde van het programma en na de beide reclame-onderbrekingen het logo voor productplaatsing ontbreekt. De VRM besluit dan ook dat de VMMa een inbreuk beging op artikel 100, §1, 4°, van het Mediadecreet en artikelen 1 tot en met 3 van het besluit van 10 september 2011.

In het verweer maakt de omroeporganisatie echter aannemelijk dat de inbreuk te wijten was aan een technisch defect en dus buiten haar wil gebeurde. VTM wordt bijgevolg gewaarschuwd voor deze inbreuk.

Mediadecreet

“De programma’s die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden :

(…)

4° als het programma in kwestie is geproduceerd of besteld door de omroeporganisatie zelf of door een aan hem verbonden onderneming, worden de kijkers duidelijk gewezen op de aanwezigheid van productplaatsing. Het programma in kwestie wordt in het begin en op het einde ervan, en als het na een reclamepauze wordt hervat, op passende wijze als zodanig aangeduid om verwarring bij de kijkers te voorkomen. De Vlaamse Regering kan daarover nadere regels bepalen."

‘Artikel 1. Omroeporganisaties wijzen de kijkers op de aanwezigheid van productplaatsing in de programma's zoals vermeld in artikel 100, § 1, 4°, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, door het tonen van het logo dat in de bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Art. 2. De manier waarop het logo, vermeld in artikel 1, in beeld wordt gebracht, voldoet aan de volgende criteria:

1° het wordt op een duidelijke en contrasterende wijze gedurende ten minste vijf seconden ononderbroken in beeld gebracht in het begin van het programma, op het einde van het programma en na elke hervatting van het programma na een reclamepauze;

2° het wordt rechts bovenaan of rechts onderaan in beeld gebracht en voldoet aan de volgende minimumnormen :

a) grootte : 1) SD : breedte 35 px en hoogte 35 px;

2) HD : - resolutie 720 lijnen : breedte 42 px en hoogte 42 px; - resolutie 1080 lijnen : breedte 63 px en hoogte 63 px; b) kleur : 255 (R) 255 (G) 255 (B) / 0 (R) 0 (G) 0 (B); c) transparantie : 45 %.

Art. 3. Het logo, vermeld in artikel 1, wordt op een neutrale manier in beeld gebracht. De aanduiding van de aanwezigheid van productplaatsing in een programma mag de producten of de diensten waarop de productplaatsing betrekking heeft, niet vermelden of vertonen.’

Bijlage. Het logo voor productplaatsing, vermeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een logo voor de aanduiding van productplaatsing.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 26 januari 2012
Beslissingsnummer:
2011-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek