VT4 gewaarschuwd voor vermeldingen nieuwsblad.be in 'Vlaanderen Vandaag'

De Vlaamse Regulator voor de Media waarschuwt VT4 voor de aanwezigheid van commerciële communicatie die niet gemakkelijk als dusdanig herkenbaar is in het programma 'Vlaanderen Vandaag'.

De VRM controleerde de uitzendingen van 'Vlaanderen Vandaag ' van 6 en 9 september 2011.  De toezichthouder stelt vast dat in het programma veelvuldig het logo 'nieuwsblad.be' in beeld wordt gebracht. De website 'nieuwsblad.be' wordt zo aanzienlijk meer onder de aandacht gebracht dan de andere media of platformen (zoals de sociale mediasites Facebook en Twitter) waaruit 'Vlaanderen Vandaag' reacties van kijkers verzamelt.

De herhaalde vermeldingen van de website 'nieuwsblad.be' overstijgen dan ook de aandacht die doorgaans aan merkbenamingen wordt besteed in het kader van journalistieke verslaggeving, en vallen bijgevolg onder de definitie van commerciële communicatie.  Door het integreren van de auditieve en visuele vermeldingen van de website nieuwsblad.be als commerciële communicatie in de redactionele inhoud van het programma zelf, wordt het voorschrift dat deze commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, niet afdoende gerespecteerd.

Gelet op het feit dat SBS deze inbreuk voor het eerst begaat en rekening houdend met het beperkte bereik van het programma 'Vlaanderen Vandaag', besluit de VRM VT4 te waarschuwen.

Mediadecreet

“ In dit decreet wordt verstaan onder :

5° commerciële communicatie : beelden of geluiden die dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, diensten of het imago van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten. Dergelijke beelden of geluiden vergezellen of maken deel uit van een programma, tegen betaling of een soortgelijke vergoeding of voor zelfpromotie. Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer reclame, sponsoring, telewinkelen en productplaatsing.”

"In dit decreet wordt verstaan onder:

46° zelfpromotie : de aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten, diensten, programma’s of netten.”

Artikel 53 van het Mediadecreet schrijft voor:

"Commerciële communicatie moet gemakkelijk als zodanig herkenbaar zijn."

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 december 2011
Beslissingsnummer:
2011-029
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek