Ment TV gewaarschuwd voor niet duidelijk herkenbaar maken van publireportage

De VRM controleerde de uitzendingen (5 oktober 2011, 17u-23u) van verschillende televisiezenders , waaronder Ment TV. Op die datum werd het programma 'Inge en Debbie A-mode Make Over on Television' uitgezonden.  Het programma wordt voorafgegaan en gevolgd door een sponsorvermelding voor kledingketen A-mode.  Gedurende het hele programma verschijnt het logo van televisiezender 'Ment' met daaronder een banner 'A-mode make over'. Op het eind van het programma verschijnt een banner 'A-mode make over is een programma van Cross Media Thinking.be in opdracht van A-mode'.

Door de combinatie van verschillende visuele elementen en het feit dat het programma werd geproduceerd in opdracht van A-mode, is de toezichthouder van oordeel dat dit programma het karakter van een publireportage krijgt.  Echter, wordt het programma niet op deze manier aangekondigd. Ment TV betwist de visie van de VRM niet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de aard van de inbreuk, met het gegeven dat het om een eerste inbreuk gaat en dat de omroeporganisatie aangeeft dat ze zich intussen geconformeerd heeft. De VRM legt Ment TV dan ook een waarschuwing op.

Mediadecreet

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

“De regionale en private lineaire televisieomroeporganisaties mogen publireportages uitzenden die niet worden in aanmerking genomen bij de berekening van de percentages vermeld in § 2 van dit artikel, mits deze publi-reportages in overeenstemming zijn met alle bepalingen van dit hoofdstuk.

Onder publi-reportages wordt begrepen commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud.”

Partij 1:
VRM
Partij 2:
BVBA Ment Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 januari 2012
Beslissingsnummer:
2011-036
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek