Boete voor Life!TV

De Vlaamse Regulator voor de Media legt Life!TV een boete van 1.250 euro op wegens het niet voldoen aan de bepalingen m.b.t. productplaatsing en het niet duidelijk herkenbaar maken van reclame.

De VRM controleerde de uitzendingen van 13 juli 2011 (14u-20u) van Life!TV. In het programma 'Game Generation', dat voornamelijk bestaat uit previews van nieuwe computergames, worden de games in kwestie op een commercieel en promotioneel gunstige manier in beeld gebracht. Ook de commentaren van de presentatoren en de voice-over zijn nagenoeg uitsluitend lovend en wervend. Volgens de VRM betekenen de positieve belichting van de games en het lovende woordgebruik een inbreuk op het Mediadecreet. De regelgeving laat productplaatsing toe, dit echter onder specifieke voorwaarden. Zo mag niet rechtstreeks worden aangespoord tot de aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door deze aan te prijzen.

In het desbetreffende programma werd ook de  rubriek 'Wannahaves' uitgezonden.  In deze rubriek richten de presentatoren zich rechtstreeks tot de kijker om deze te overtuigen van het nut en het gebruiksgemak van de 'Demon Kinect Holder' en de 'Play Station Eye Holder'. De VRM is van oordeel dat gezien de inhoud en het duidelijk promotioneel karakter, deze rubriek als reclame moet worden beschouwd.  Bijgevolg moest deze rubriek duidelijk gescheiden worden van de redactionele inhoud en  in een reclameblok worden geplaatst.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM  er rekening mee dat er sprake is van ernstige inbreuken en dat Life!TV reeds in het verleden voor een gelijkaardige inbreuk werd gesanctioneerd. Bijgevolg legt de VRM een geldboete van 1.250 euro op.

Mediadecreet

“reclame : de audiovisuele of auditieve boodschap van een publieke of particuliere onderneming of natuurlijke persoon - in welke vorm dan ook - over de uitoefening van een commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of van een beroep, ter bevordering van de levering tegen betaling van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, die tegen betaling of soortgelijke vergoeding dan wel voor zelfpromotie in een lineaire omroepdienst wordt uitgezonden”;

“Televisiereclame, zelfpromotie uitgezonderd, en telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud. Zonder afbreuk te doen aan het gebruik van nieuwe reclametechnieken, moeten reclame en telewinkelen met visuele en/of akoestische en/of ruimtelijke middelen van andere onderdelen van het programma worden gescheiden.

(…)”

Artikel 100, §1, 2°, van het Mediadecreet luidt als volgt:

'Programma's die productplaatsing bevatten, voldoen aan al de volgende voorwaarden:

...

2° ze sporen niet rechtstreeks aan tot aankoop of huur van goederen of diensten, in het bijzonder door die producten of diensten specifiek aan te prijzen;

...'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Life!TV Broadcasting Company
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 december 2011
Beslissingsnummer:
2011-028
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek