Zaak van VRM tegen VZW TV Kempen en Mechelen

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW TV Kempen en Mechelen
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 29 november 2010
Beslissingsnummer:
2010-048
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek