Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 6 april 2010
Beslissingsnummer:
2010-012
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek