Zaak van VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen
Datum publicatie: 14 oktober 2010
Beslissingsnummer:
2010-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek